شرکت جلفـا کاران ارس

شرکت جلفا کاران ارس در تاریخ 1388/3/10 تحت شماره 238 به شناسه ملی 10861046860 در دفتر ثبت شرکت های سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی ارس به ثبت رسید.

موضوع شرکت:
تولید انواع نخ با عملیات رنگرزی ، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، اخذ و اعطای نمایندگی از شرکت های معتبر داخلی و خارجی، شرکت در مزایده ها و مناقصات دولتی و غیر دولتی، مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی، دولتی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی، اخذ انواع تسهیلات ریالی و ارزی از بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری، ایجاد شعبه در داخل و خارج از کشور مطابق با قوانین و مقررات منطقه آزاد تجاری – صنعتی ارس.

مدت شرکت:
از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

مرکز اصلی شرکت:
منطقه آزاد ارس، فاز یک، قطعه شماره 58، کد پستی 5441761751