شرکت جلفا کاران ارس


شرکت جلفا کاران ارس بزرگترین کارخانه نساجی در ایران با سرمایه گذاری خارجی (ترکیه) در امر تولید نخ در رنگهای مختلف فعالیت خود را از سال 1388 شروع کرد.

الیاف آکریلیک


الیاف آکریلیک در دهه 1940 به تولید انبوه رسید. این الیاف دارای حداقل 85 درصد آکریلونیتریل می باشد. چنانچه مقدار کوپلیمر به بیش از 15 درصد برسد، الیاف مدآکریلیک نامیده می شوند. الیاف آکریلیک و مدآکریلیک بعد از پلی استرونایلون مهمترین الیاف مصنوعی را تشکیل می دهند. بعلت وجود پیوند های قطبی قوی بین زنجیره ها و در نتیجه عدم امکان ذوب ریسی آکریلیک بدون متلاشی کردن ساختمان آن تولید این نوع الیاف به کمک حل نمودن آن در حلال و پس از طریق تر و یا خشک ریسی صورت می گیرد. (بیشتر بخوانید)

نخ


نخ به رشته‌های باریک و بلندی گفته می‌شود که با روش‌های ریسندگی و از در کنار هم قرار گرفتن الیاف بوجود می‌آید و کاربردهای مختلف در صنایع نساجی دارد.نخ به دو نوع طبیعی و مصنوعی دسته بندی می شود.نخ طبیعی از الیاف گیاهی(مانند پنبه، کتان و کنف) و جانوری( پشم و...) و نخ مصنوعی از الیاف شیمیایی و محصول پتروشیمی ساخته می شود.

صنعت نساجی


نساجی، هنر بافتی است که در آن برای تولید پارچه، دو مجموعهٔ مجزا از نخ‌ها و رشته‌ها که تار و پود نامیده می‌شوند، در هم بافته شوند. رشته‌های تار در قطعهٔ پارچه به صورت طولی، و رشته‌های پود در عرض از این سو به آن سو می‌روند. دانش نساجی در مورد الیاف و نخ‌های کاربردی در صنایع نساجی، پارچه‌های بافته‌شده، منسوجات بی‌بافت، پوشاک، کاربردهای غبر پوشاک از تولیدات نساجی، روش‌های تولیدی و کنترل کیفی مرتبط، به تحقیق می‌پردازد.